Select Page

Privatlivspolitik
 1. december 2020

Storprints dataansvar

Storprint behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for databehandlingen er, at Storprint kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Storprint behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og Storprint sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Storprint sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Storprint
Dam Holme 11
3660 Stenløse

CVR nr.: 31 39 03 46

Email: info@storprint.dk

Web: www.storprint.dk

Dataansvarlig: Scott Rooney

 

Hvem indsamler Storprint personoplysninger fra?

Storprint indsamler oplysninger fra følgende kategorier:

 • Kunder
 • Samarbejdspartnere
 • Leverandører

 

Hvilke personoplysninger indsamler Storprint – hvordan og hvornår?

Storprint indsamler følgende almindelige oplysninger:

 • Kontaktperson
 • Firmanavn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kontaktformular besked
 • Nyhedsbrev opt-in
 • Nyhedsbrev opt-out

Og oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Bankoplysninger – hvis der skal udbetale penge i forbindelse med kreditnota.

 

Storprint indsamler oplysninger fra dig

 • Når du som potentiel kunde laver en forespørgsel.
 • Når du som kunde modtager et tilbud eller en ordrebekræftelse fra Storprint.
 • Når du som kunde, samarbejdspartner eller leverandør indgår en aftale med Storprint eller underskriver en kontrakt.
 • Når du giver accept til at blive opført på Storprint’ mailliste til udsendelse af online nyhedsbreve.

 

Oplysninger Storprint har adgang til via brug af online tjenester:

Når Storprint udsender online nyhedsbreve, registreres din adfærd automatisk på Storprint’ konto hos den online mailtjeneste. Oplysningerne behandles udelukkende til statistik i anonymiseret form og slettes når din relation til Storprint ophører.

 

Oplysninger Storprint indsamler når du besøger hjemmesiden

Storprint anvender Google Analytics for at indsamle data om din adfærd på hjemmesiden. Til dette formål, er der implementeret et Google Analytics Tracking ID på hjemmesiden. Indsamlet data anvendes udelukkende til at optimere hjemmesidens performance, indhold, søgeord og metabeskrivelser på baggrund af anonymiseret Google Analytics data.

På hjemmesiden forekommer links til andre hjemmesider. Storprint kan ikke drages til ansvar for indholdet på hjemmesider der linkes til.

 

Hvornår sletter Storprint personoplysningerne?

Personlige oplysninger, som indgår i dokumenter med relation til bogføringen, opbevares i 5 år.

Ved afmeldelse af nyhedsbrev fjernes personoplysninger fra maillisten med det samme.

For interessenter, som udelukkende er registreret for at kunne modtage nyhedsbreve, slettes alle personoplysninger når nyhedsbrevet afmeldes.

 

Storprint’ formål med behandling af personoplysninger

Storprint behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når der er en lovlig grund.

 • Når det er i Storprint’ berettigede (legitime) interesse i at behandle kundernes, samarbejdspartnernes og leverandørernes oplysninger, f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale, ordrebekræftelse eller kontrakt med kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
 • Når der er lovkrav til behandling af personlige oplysninger, f.eks. i forbindelse med bogføring.
 • Når der er lovkrav om samtykke.

 

Samtykke

Oftest vil behandlingen af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Storprint indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis Storprint indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

 

Datasikkerhed

Storprint anvender kun datatjenester, som der fæstes tillid til.

Kontrakter, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer mv. opbevares forsvarligt i hardcopy i op til 5 år hos den dataansvarlige.

 

Videregivelse af personoplysninger

Storprint videregiver ikke personoplysninger til annoncører eller tredjeparter uden dit samtykke.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når Storprint behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, ved at henvende dig til Storprint. Du finder Storprint’ kontaktoplysninger øverst på denne side.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger Storprint om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Storprint forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Seneste opdatering: 15. december 2020